Skip Navigation
 

          
        

        
        
        

        

        

                    

Texaco

W Polsce Texaco rozpoczęło działalność w 1992 roku, została wtedy utworzona firma Texaco Marketing Poland, która jako pierwsza rozpoczęła dystrybucję produktów smarnych i płynów eksploatacyjnych Texaco, lansując przede wszystkim na rynku polskim rodzinę olejów samochodowych - Havoline. W 1994 roku utworzona została firma Texaco Polska Sp. z o.o. ze 100% kapitałem własnym koncernu.
Texaco Lubricants Polska nowa spółka powstała w grudniu 1999 roku. Spółka kontynuuje przejętą od Texaco Polska działalność olejową - rozszerzając istniejącą już sieć dystrybucji olejów, smarów motoryzacyjnych oraz przemysłowych a także płynów eksploatacyjnych.


OLEJE DOSTĘPNE W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM: