Skip Navigation
 

          
        

        
        
        

        

        

                    

Ouaker State

Ouaker State
Wysoko-parafinowa ropa naftowa, której udział procentowy frakcji smarowych wynosi 30%. Wszystkie inne ropy naftowe mają tych frakcji 5-7%, sporadycznie do 15%. Taki olej bazowy ma większą odporność na utlenianie, ma też zdecydowanie niższą skłonność do odparowywania, a co za tym idzie, niską konsumpcję własną. Indeks lepkości wysoko-parafinowanego oleju bazowego pozwala mu być prawie obojętnym na wahania temperatury i zapewniać jednakowe parametry smarowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Jeśli przyjąć za indeks lepkości oleju bazowego z ropy pensylwańskiej za 100, to najlepsze oleje z ropy naftowej osiągają do 70, a wszystkie inne mieszczą się w granicach od 0 do 70.
Silniki smarowane olejami nowej generacji charakteryzują się cichą, nienaganną pracą w każdych warunkach, zużywają mniej paliwa, oleju i przede wszystkim przedłuża się ich żywotność. Spowodowane to jest obniżonymi oporami tarcia i brakiem zanieczyszczeń stałych.OLEJE DOSTĘPNE W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM: